Doba a místo konání voleb

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.09.2012

Svěšeno:

11.10.2012

26. září 2012, 14:05 | Oznámení starosty o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů, ev. č. písemnosti 44/2012

 

Přílohy: