Dětské hřiště - důležité upozornění!!

9. září 2013, 08:32 | Jak se chovat na hřišti?

Hřiště a hrací plochy včetně všech zakomponovaných hracích prvků při ZŠ a MŠ Pržno jsou  využívány k účelům školního (ZŠ), předškolního (MŠ)a zájmového vzdělávání (ŠD).Po dohodě s OÚ jsou tyto prostory přístupné veřejnosti v odpoledních hodinách po skončení školní výuky ZŠ a provozu v MŠ a ŠD( tj. od 16.00 h), dále ve dnech pracovního volna a v období školních prázdnin

Upozorňujeme všechny návštěvníky školního hřiště, že jsou povinni dodržovat návštěvní řád  umístěný při vstupu na dětské hřiště před základní školou ,dále je vydán k dodržování režimu, pořádku a pravidel Řád hřiště a hracích ploch, který je umístěn ve venkovní vitríně ZŠ a a na webových stránkách školy. Je nutné dodržování čistoty a pořádku, v případě použití pískoviště je opět řádně zakrýt krycí plachtou a popsané tabule smazat!!!

                                                                                        Ředitelství školy