Obec Pržno

ico
Dnes je 23. února 2017, Svátek má Svatopluk

Termíny svozu odpadů, sběrný dvůr

Odpady a problémy s chataři

21. června 2016, 13.13 - reportáž Českého rozhlasu

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 446x

 

 

 

1. svoz komunálních odpadů v roce 2016

6. ledna 2016, 13.10

Vážení spoluobčané, v prosincovém vydání novin jste byli informováni o průběhu svozu komunálních odpadů na konci roku 2015 a také o navazujícím 1. svozu v roce 2016.

Vzhledem k řadě dotazů tuto informaci přinášíme opět.
Poslední svoz KO se konal 23. 12. 2015. Další svoz KO proběhne až o tři týdny později, a to 13.1. 2016 (1. středa v sudém týdnu). Při tomto svozu bude akceptována výjimka a případné pytle budou jednorázově svezeny.

 

Frekvenci odvozu odpadů nastavila svozová společnost.

 

Děkujeme za pochopení. 

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 571x

 

 

 

Svoz odpadů.

4. března 2014, 09.45

Separáty

Sklo - vždy v pátek dle vytíženosti

Papír - vždy ve čtvrtek dle vytíženosti

Plasty - vždy ve středu dle vytíženosti

 

Svoz komunálního odpadu

Každá sudá středa.

 

Úhrada místních  poplatků

Výše poplatků za komunální odpad činí i v tomto  roce  500,- Kč /rok za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která v obci vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí rovněž 500,-Kč/objekt.

Úleva se poskytuje studujícím fyzickým osobám, které prokáží  ubytování v místě studia; uhradí poplatek v poloviční výši.

Připomínáme občanům, že odpadové nádoby/popelnice musí mít stanovený počet nálepek:

1 popelnice o objemu 110 - 120 l. (1 nálepka)

1 popelnice o objemu 240 l (2 nálepky)

 

Úhradu poplatků za odpady je nutno provést  do 30. dubna 2014. Jestliže celková výše platby za bytovou jednotku či RD přesáhne 1.200,-Kč, můžete platbu rozdělit na dvě části, přičemž splatnost druhé je 31.srpna příslušného kalendářního roku.

 

Nebudou -li poplatky uhrazeny v termínech a nebudou-li na nádobách odpovídající počty nálepek, nebudou od května 2014 těmto opozdilcům, neplatičům a osobám nerespektujícím daná pravidla, odpady vyváženy!

 

Kompostéry

Jaro se blíží a ti, kteří si ještě nevyzvedli kompostér mají ještě příležitost. Vyzvedněte si zdarma svůj kompostér.

Číst více Poslat článek Diskuse (1) Autor: Petr Blokša Přečteno: 2135x

 

 

 

Svozy odpadů v lednu

2. ledna 2013, 12.17

Komunální odpad

ve středu 9. a 23.1. 2013

Separáty

Sklo - vždy v pátek dle vytíženosti

Papír - vždy ve čtvrtek dle vytíženosti

Plasty - vždy ve středu dle vytíženosti

 

Třídící tašky

Sdělujeme občanům, že si mohou na OÚ Pržno vyzvedávat třídící tašky na separovaný odpad. Na každou domácnost připadá jedna třídílná taška (papír, sklo,plast)

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 1541x

 

 

 

Svozy odpadů v prosinci

30. listopadu 2012, 09.49

Komunální odpad

ve středu  12. a 26.12. 2012

Separáty

Sklo - vždy v pátek dle vytíženosti

Papír - vždy ve čtvrtek dle vytíženosti

Plasty - vždy ve středu dle vytíženosti

 

Společný úspěch v třídění odpadů

V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které obce a města Moravskoslezského kraje, zapojené do systému EKO-KOM, soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu (celkem jich je 299). Soutěž konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočteného na jednoho obyvatele města nebo obce. V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, to především              v tříděném sběru využitelných složek. Hodnotí se také systém hospodaření s odpady pro občany. Porovnání obcí se provádí především na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování.

Pržno je do systému EKO-KOM zapojeno už po řadu let. V těch posledních  se obci dařilo působení v systému stále vylepšovat.. Kvalita a efektivita sběru separátů rostla,  a to zejména díky rozšiřování počtu sběrných míst a také zvyšováním počtu zvonů. Jejich náhrada za kontejnery v loňském roce, byla rovněž dobrým nástrojem zvyšujícím efektivitu celého systému. A pokud k tomu přidáme „třídící snahy občanů" a dobrou spolupráci se společností AVE CZ s.r.o. ve Frýdlantu n.Ostravicí, tak je našlápnuto k úspěchu. Dnes nevyvážíme poloprázdné kontejnery jen proto,že je sudá středa nebo lichý čtvrtek, ale každý týden pouze ty, které jsou skutečně zaplněny alespoň ze 70 %.

No, a celé toto snažení a přístup vás občanů k této každodenní problematice, vyústilo v posledním   hodnoceném období (7/2011 - 6/2012) k tomu, že se Pržno  umístilo na krásném 3. místě mezi obcemi do 4 tisíc  obyvatel v rámci Moravskoslezského kraje. Hurá!!

A jaký že byl vývoj v řeči čísel?

Zatímco v roce 2007 připadalo na jednoho občana Pržna přibližně 21,5 kg vytříděných odpadů, tak v posledním hodnoceném období už to bylo 59,2 kg/osobu. To znamená , že ve srovnání s rokem 2007 skončilo na skládkách v daném období  o 32 tun odpadů méně                a navíc byly využity k dalšímu zpracování. Započítáme-li všechny výdaje a příjmy spojené s tříděním, zjistíme, že se odhozením odpadu do správné nádoby,  podařilo obci - občanům, za rok ušetřit - vytřídit,  více než  80 tis. korun. Připočteme-li k tomu odměnu 20 tis. korun od Moravskoslezského kraje, máme zde kulatou „stovku".

 

Vytříděné úspory vedly zastupitelstvo k tomu, že nebudou v roce 2013 zvýšeny poplatky za odpady a zůstanou tak na úrovni letošního roku.

Udržet dosažený úspěch, s ním spojené umístění a šetření dalších desítek tisíců korun, nebude jednoduché. Již nyní je v meziročním srovnání vidět, že došlo  k 18 % propadu v celkovém množství vytříděných odpadů. Snad je to jen ojedinělý výpadek, který se podaří vynahradit. Nápomocny vám k tomu jistě budou i třídící tašky, které jsou rovněž cenou za 3. místo v soutěži.  Obdrží je každá domácnost a distribuovány budou bezprostředně po dodání na obecní úřad.

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 1446x

 

 

 

Termíny svozu odpadů v roce 2012

4. května 2012, 12.59

Svoz separovaných odpadů 

Sklo -   1 x za 14 - 30 dnů v pátek dle vytíženosti

Papír - vždy ve čtvrtek dle vytíženosti

Plasty - vždy ve středu dle vytíženosti

 

PRŽNO - Svoz komunálního odpadu 2012  

Leden              11. a 25.1. 2012

Únor                  8. a 22.2. 2012

Březen               7. a 21.3. 2012

Duben                4. a 18.4. 2012

Květen               2., 16. a 30.5. 2012

Červen             13. a 27.6. 2012

Červenec         11. a 25.7. 2012         

Srpen                 8. a 22.8. 2012

Září                    5. a 19.9. 2012

Říjen                  3., 17. a 31.10. 2012

Listopad          14. a 28.11. 2012

Prosinec           12. a 26.12. 2012

 

 

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 1719x

 

 

 

Separování odpadů

13. prosince 2011, 10.35 - Jde o společné peníze!!!

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 2319x

 

 

 

Kontejnery na listí

27. října 2011, 09.20

 Stejně jako v minulých letech jsou po obci rozmístěny 3 velkoobjemové kontejnery  na biologický odpad - listí, drobné větvičky a odpad ze zahrad. Kontejnery jsou umístěny: za kravínem - směr ústav, u hasičárny a směrem za OÚ - Bojdovo.

 

Občané se zájmem o ekologickou likvidaci listí, si mohou na OÚ zakoupit kvalitní PVC pytle /  15,- Kč.

Zaměstnanci OÚ budou od listopadu vždy v pondělí a ve čtvrtek do  9.00 hodin svážet pytle s listím odložené u popelnic.

Využijte této služby, nepalte listí!!

 

Listí do kontejnerů z pytlů vysypávejte!!!                                                             

 

Do kontejnerů nepatří elektrostpotřebiče, komunální odpad, separovaný odpad, pleny!!!

 

Do kontejnerů patří pouze biologicky rozložitelný odpad.

 

Děkujeme.

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 2649x

Takhle NE!

 

 

 

Svoz odpadů v červenci

24. června 2011, 10.17

Svoz odpadů v červenci

Sklo -   v pátek  15.7.  2011

Papír - ve středu 20.7. 2011

      navíc v pátek 1.7. 2011 lokalita u Thermy, za obchodem Hruška, za kravínem

Plasty - každý čtvrtek v měsíci

Komunální odpad - ve středu 13. a  27.7. 2011

 

Výměna nádob na separáty

K avizované výměně nádob na separovaný odpad zatím nedošlo z  technických důvodů na straně AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 2123x

 

 

 

Výsledky ankety na téma BRKO

2. června 2011, 10.33 - k 25.5. 20011

Číst více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Petr Blokša Přečteno: 2517x

 

 

 

Strana výpisu

1

 

 

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

<<      2017     >>

Červeně označené datum značí akci.

 

 

Povodňový plán obce

 

 

Anketa

 

 

 

ČHMÚ

Mapy znečištění ovzduší

Prašný aerosol PM10

 

 

dTest

 

FIRMY A SLUŽBY V OBCI

 

 

Nabídky práce