Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

Kravín - řešení zastupitelstva obce

Autor: Michael Václavík Muž

Založeno: 19.03.2015, 23:35
Odpovědí: 0

Dobrý den.

Rád bych jako zastupitel obce doplnil a podtrhnul několik informací k probíhající diskuzi kolem tématu kravína. V podstatě chápu, že se Vám může zdát, že starosta a zastupitelé jsou buď nekompetentní nebo málo aktivní. Situace se zdá být jednoduchá: Vlastník pozemku odprodá malou část svého pozemku, pomůže dobré věci a v podstatě svůj nevzhledný majetek stavbou komunikace i zhodnotí. Situace pro všechny výhodná. Ne každý tak ale uvažuje. Někdo odmítá dělat na svém pozemku změny, trvá na zachování stavu věcí, odmítá argumenty a odmítá diskuzi vůbec.
Můžu potvrdit, že prakticky na každém zastupitelstvu p. starosta referoval o opakovaných pokusech domluvit se - nebo se alespoň domlouvat, komunikovat - s vlastníkem pozemku, pí. ing. Fulnečkovou na různých variantách umožnění výstavby chodníku. Leč marně. Můžeme litovat, že -jak diskutující uvádí- jsou katastrální mapy zaneseny nepřesně, leč taková je skutečnost. De iure je vlastníkem pozemku, který má právo nakládat se svým pozemkem, jak uzná (resp. neuzná) za vhodné.
To, že občané neznají do detailu veškeré kroky, které starosta a zastupitelé činí ještě neznamená, že se žádné nedějí. V rámci fungování ZO Pržna vznikla i speciální komise, jejíž náplní je řešit mj. problém kravína. Jedním z kroků je i navrhovaná reportáž a medializace problému, ale především i trvání na nápravách nevzhledného a technického stavu budovy a pozemku kravína. Věřte nebo ne - kroky typu "vysvětlit jí..." byly dávno učiněny a nápady, jak přimět vlastníka pozemku k péči o svůj majetek resp. o spolupráci s obcí teké máme.

Chcete-li to konkrétně, jde mj. o angažování státních orgánů v zájmu zjednat nápravu:
* zamezení rizika úrazu vstupem do nechráněného objektu
183/2006 Sb Stavební zákon
* rizika vzniku ekologických škod - mj. prostupem spodních a povrchových vod z jímek kravína
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
185/2001 Sb. o odpadech,
* řešení rizikového stavebně technického a neestetického krajinného hlediska
183/2006 Sb Stavební zákon
89/2012 Sb. Občanský zákonník
a další.

Proběhla již jednání - mailová, telefonická i osobní na půdě OÚ... A zdá se, že vše selhává. Stále ještě věříme v možnost nalezení dohody. Pokud tak nenastane, Komise pro řešení problémů spolu se starostou obce připravuje celou řadu podnětů výše jmenovaným institucím, abychom vyvíjeli soustředěný tlak na řešení neprůchodného problému s typickým jménem kravín.

Vše zde píši, abych zamezil možným nedorozuměním způsobeným z nedostatku informací.

Není v mých silách - a obdivuji pana starostu, že tak činí - abych ty, kteří nemají důvěru v zastupitele obce přesvědčoval o opaku v neustálých diskuzních námětech.

Nechci ani zdaleka brojit proti diskuzi a výměně názorů. Každý si ale musíme sami, sáhnout do svědomí, zda diskutujeme se zájmem o KONSTRUKTIVNÍ diskuzi, aby se něco nového vystavělo a zbudovalo, nebo se jedná více o diskuzi DESTRUKTIVNÍ, která má spíše něco ulomit a shodit... Zda diskutujeme proto, abychom sami přidali ruku ke (konstruktivnímu) dílu, vypomohli nápadem apod. nebo je naším záměrem poukázat na domnělé lenošství či hochštaplerství "těch na obci".

Proto probíhají volby do zastupitelstva, abychom byli vybaveni mandátem důvěry a mohli ve volebním období pracovat. Mandátem důvěry v naši kompetentnost, intelekt, invenci a loajalitu s obcí. Děkuji za onu důvěru, která je vzácná jako šafrán.

Michael Václavík

Odpovědět na příspěvek