Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

Re: Re: čápí hnízdo zmizelo....

Autor: Jiřina Hornerová Žena

Založeno: 07.06.2014, 11:57
Odpovědí: 0

Dobrý den,

ochrana čápa bílého a čápa černého:
- podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je čáp bílý a čáp černý zvláště chráněným druhem a podle vyhl. 395/1992 Sb. je čáp bílý zařazen do kategorie ohrožených druhů a čáp černý do kategorie silně ohrožených druhů.

Zákonná ochrana:
§ 50, odst.1 - zvláště chránění živočichové jsou chránění ve všech svých vývojových stádiích. Chráněná jsou jimi užívaná sídla, přírodní i umělá sídla o jejich biotopy.

Zákazy ze zákona:
§50, odst.2 - je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.

§5a, odst. 1, písm. b - v zájmu ochrany druhu ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států ES je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd.

Sankce za porušení zákona:
Orgán ochrany přírody může uložit sankce až do výše 2 000 000 Kč tomu, kdo usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí úhyn nedovoleným zásahem do jejich prostředí.

K činnostech, zakázaných zákonem, je potřebné získat povolení orgánů ochrany přírody:

- výjimku podle § 56 zákona - uděluje krajský úřad a na území CHKO příslušná správa CHKO
nebo
- závazné stanovisko podle § 50 zákona - vydává krajský úřad a na území CHKO příslušná správa CHKO a zároveň odchylný postup podle § 5b vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti nebo správa CHKO.

Stanovisko není možno vydávat pro druhy živočichů silně a kriticky ohrožené ( §50, bod 4, zákona 114/1992 Sb.

Postupem ČEZ a MSK došlo zřejmě k porušení zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Návrh:

- Obrátit se na oblastní inspektorát ČIŽP s žádostí o prověření porušení zákona 114/92 Sb. a sjednání nápravy.

- Požadovat vybudování náhradního hnízda pro naše čápy tak, aby mohli v příštím roce vyvést mladé.
S pozdravem J.H.

Odpovědět na příspěvek