Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

Re: Obecní ČOV

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 19.07.2013, 11:00
Odpovědí: 2

Dobrý den, pane Vojtíšku,
projekt je v současné době "u ledu". Pokud by byla v budoucnu ČOV a kanalizace realizována, kdekoliv v obci a bylo by to technicky možné, zákon říká, že je povinností občana připojit se. Každý kdo má domácí ČOV, má ji povolenou na omezenou dobu a v rozhodnutí se i píše, že v případě vybudování kanalizace nebude povolení prodlouženo. Takovéto rozhodnutí mám alespoň já osobně.
Vzhledem k jiným současným dlouhodobým prioritám (výstavba Centra obč. vybavenosti - stará školka v centru), ani nebude obec schopna žádného jiného velkého spolufinancování (ČOV).
Pokud by obec někdy v budoucnu budovala kanalizaci, tak určitě ne najednou. Prioritou by mělo být odkanalizování hlavně předrevoluční zástavby (septiky). Ten, kdo má dnes žumpu či ČOV, povinnost plní. Tedy pokud je zařízení správně provozováno.
Představit si Pržno při budování kanalizace ani nechci. Obrovský závazek na dlouhou dobu za ještě delší peníze. To už bych možná začal uvažovat o ekonomice nákupu obecního fekálního vozu, možná by to bylo rozumnější.
Co se týká přispívání z obecních prostředků na budování lokálních ČOV.... Dle mého nesmysl, jednoznačně si myslím, že je to povinností každého jednotlivce. To bychom mohli přispívat na okna, okapy a nevím co ještě. Tato alternativa by mohla být přípustná v případě, že by existoval takový dotační titul, který by podporoval takovýto způsob čištění odpadních vod.
Tolik ode mne. Zdravím, Petr Blokša

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Obecní ČOV

Autor: Petr Vojtíšek Muž

Založeno: 19.07.2013, 13:18

Pane starosto, děkuji za pohotovou a výstižnou odpověď. Samozřejmě, že každý si je povinen vybudovat svou ČOV, pokud je jeho, za své peníze. Měl jsem na mysli jen srovnání ekonomické efektivnosti prostředků vynaložených na "čištění" odpadních vod. Realizace obecní ČOV i s dotací se jeví jako vyhazování peněz nejenom daňových poplatníků obce, ale i (v případě dotací) poplatníků kraje, státu či Evropské unie. Myslím, že lze tyto peníze využít jinak a lépe, a ne ve prospěch budování neefektivních stavební monster (dle názorů některých biologů specialistů jsou současné velkooběmové ČOV ve svém čištění velmi neefektivní, a to ve srovnání např. s čištěním septikem v kombinaci s přirozenou kořenovou čištičkou a zemním filtrem). Krásný víkend, Petr Vojtíšek

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Obecní ČOV

Autor: Tomáš Pekárek Muž

Založeno: 01.08.2013, 13:29

Nedá mi to, musím reagovat. Jako osoba z praxí v oblasti odkanalizování a čištění OV tvrdím, že vše má své pro a proti. Ze zkušeností vím, že rozdíl na odtoku z domovní čistírny a na odtoku ze septiku, je cca 10 - 20% (ve prospěch DČOV) při dobré údržbě domovní ČOV, při jejím neudržování je to v podstatě zase jen septik, tudíž rozdíl = 0.
Budeme-li si klást za prvotní cíl kvalitu vyčištěné vody, pak jednoznačně vyhrává volba obecní čistírny OV. A vůbec se nemusí jednat o "velkoobjemové ČOV". Obecní čistírna se navrhuje na počet ekvivalentních obyvatel (EO je definován znečištěním 60 g BSK5/den). Čistírna tedy musí být navržená tak, aby byla dostatečně efektivní (ani poddimenzovaná, ani předimenzovaná). Vychází se z počtu obyvatel v obci plus nějaký střízlivý výhled. Výsledkem vhodného návrhu je pak voda, která ve větších městech bývá na odtoku z čistírny čistější, než voda v řece.
Důkazem takovéto obecní čistírny může být např. nedaleká Ostravice, kde ji obsluhují 2 zaměstnanci. Čistírna je z větší části automatizovaná, takže zaměstnanci pouze hlídají kvalitu a provádějí drobnou údržbu. A všimli jste si někdy zápachu na Ostravici ? Já ne, tzn, že ČOV je velmi efektivní.
Druhý aspekt (první je kvalita vody) jsou finance. Především u staré zástavby je problém přimět majitele, aby si kupovali ČOV, když už mají žumpu, nebo septik.
Osobně vnímám jako lepší variantu výstavbu kanalizace* a výstavbu obecní ČOV než domovní čistírny (jakéhokoliv typu) už z toho důvodu, že i pro starousedlíky je to lepší volba z hlediska přepojování a šetření nákladů - jak řekl pan starosta, zákon o vodovodech a kanalizacích nařizuje majiteli nemovitosti napojit se na kanalizaci, pokud je k dispozici. Pokud není, je nutné předkládat (na vyžádání) vodoprávnímu úřadu doklady o likvidaci - což v důsledku vychází dráž než napojení se (mimochodem výborný argument pro dobrovolné napojení se na novou kanalizaci).

* Ještě pokud jde o stav v Bašce. Znám místostarostu Bašky a osobně jsem ho cca před 4 lety upozorňoval, na co je třeba si před výstavbou a během ní dávat pozor (hutnění, propady zasypané kanalizace, špatně zapravené poklopy šachet, kamerové prohlídky před převzetím hotového úseku, zkoušky vodotěsnosti atd.). Evidentně se většina kontrol neděje. Jde tedy jen o přístup ke kontrole výstavby a stavební kázeň. To nemluvím o podivném projektu, kdy se přípojky budují až po výstavbě celého úseku... = ztráta času a peněz za kopání a materiál.

A ještě poznámka ke kořenové čistírně se zemním filtrem. Výborná věc, pokud vlastníte u chalupy pole a sousedy máte daleko. Jinak tragédie - problémy se sousedy, znečišťování studní, zamáčené okolní pozemky apod.

Odpovědět na příspěvek