Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 12.04.2012, 14:45
Odpovědí: 9

Dobré odpoledne,

ano plán byl jeden, náledovaly změny1-3, připravovaná čtvrtá byla zrušena a následně byl připraven návrh nového ÚP.

Nesouhlasím, zdůvodnit nelze vše, ale papír snese skutečně hodně. Máte pravdu,konečně se také v něčem shodneme.

Zdůvodnit "likvidaci orné půdy", tak to je dle mého zase dysfemismus. Likvidace by nastala v případě, že orná půda zmizí nenávratně. Jenže ona zmizí "pouze" pod zastavěnou plochou, zbytek je pořád orná půda, byť neobdělávaná zemědělci. Ale k tomu už jsem se vyjadřoval. O žádné zemědělské produkty zemědělci tímto nepřijdou, není-li řeč o krmení.

Jak kdo k čemu přišel, je jen jejich věc. Ale v každém případě k pozemkům přišli v době, kdy již byly úz. plánem určeny jako stavební. A zajímá-li Vás ústav a pozemky pod ním, tak to byl nejspíše PF ČR. Rozhodně ne obec, ani já, ani mí předchůdci.

Zdravím, Petr Blokša

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: J. Kývala Muž

Založeno: 12.04.2012, 15:50

Pokud mne neklame paměť, bylo těch změn více, ale to není podstatné. Domnívám se, že jich bylo pět. tam někde se možná ztratilo získání půdy developery, to je i možné, ale není možné, aby to proběhlo bez souhlasu obce.

Tvrdit, že zastavění orné půdy není její likvidace, už pravda, není eufemismus (t.j. zakrytí pravého tvrdého významu vyjádření) ale nehoráznost. Definujte si ornou půdu a její využití a musí Vám ta věc být jasná!

Bylo-li deklarováno, že za vysoké napětí výstavba nepůjde, museli si developeři kupovat tyto plochy jen s příslibem změny. Kdo mohl slibovat? Pozemkový fond?

Zdravím,

Jiří Kývala

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: Petr Vojtíšek Muž

Založeno: 23.04.2012, 12:28

Dobrý den Vám oběma,

po přečtení Vašich příspěvků ve věci územního plánu se přikláním spíše k názoru pana starosty. Orná půda je velmi cenná, ale bohužel se s ní špatně hospodaří všeobecně. Avšak zemědělci ji z valné většiny spíše ničí!!! To je fakt. Chápu, že zastavěním se orná půda v daném místě změní na zastavěnou plochu s rodinným domem, ale a) pane Kývalo (dovoluji si tvrdit) určitě nežijete plně v přírodě ve "spacáku", ale v domě. b) řekl bych, že jsou lidé, kteří na svých zahradách s půdou hospodaří mnohem lépe než zmínění zemědělci, c) Navíc původně totiž byla orná půda praskticky úplně všude (tehdy ještě pod zúrodňujícími lesy) = myslím, že platí vztah, že příroda slouží především lidem. Lidé by si přírody měli naoplátku vážit!

Pokud se tedy přemístí orná půda ze zastavěné plochy domu na jiné místo (to ukládá i zákon), kde se s ní dle patřičného významu bude správně nakládat, tak je to správné a ku prospěchu věci.

S pozdravem a přáním krásných dnů Vám oběma

Petr Vojtíšek

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: Jakub Muž

Založeno: 24.04.2012, 19:38

Zdravám

Mohu vědět jak zemědělci na Pržně ničí půdu ??

Děkuji

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: Jakub Muž

Založeno: 24.04.2012, 19:39

*Zdravím*

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: Petr Vojtíšek Muž

Založeno: 25.04.2012, 09:25

Nejsem odborník - tady je vyjádření odborníka - Zdeněk Vašků, jeden z nejvýznamnějších znalců půdy v ČR:
"V ČR dnes dochází ke značné degradaci půd a netýká se to jen černozemí. Platí to i na Českomoravské vrchovině a na spoustě dalších míst. Z půdy jsou odplavovány jemné částice a humus. Odstraňován je uhličitan vápenatý, což vede k okyselování půd. Dochází rovněž ke snižování mocnosti půdního profilu, protože ale hloubka orby zůstává stále stejná, je vlastně do půdy přioráván geologický substrát, na němž půda leží. Vyplavováním jemných částic dochází ke zvýšení tzv. skeletovitosti půd - zjednodušeně řečeno půda je zrnitostně hrubší, štěrkovitější a kamenitější, se sníženým obsahem humusu. Celkově je tedy půda v nejvíce erodovaných částech svahu kyselejší, kamenitější, mělčí, s výrazně zhoršenými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi. Někdy už dokonce současná orební technika hobluje horniny a pak už nezbývá - pokud tam tedy ještě zůstane vrstvička půdy - pozemek zatravnit nebo zalesnit. Ale i když půda zůstane využitelná pro zemědělství, v důsledku výše naznačených kvalitativních změn její úrodnost samozřejmě prudce klesá.

Ničení půdy má ovšem ještě další dopad. Půda skeletovitější a s menším obsahem humusu totiž neudrží vodu a vysychá - a navíc neudrží ani živiny, což pak poznávají lidé ve studních, kde se jim hromadí všelijaké nitráty a další látky, jejichž původ je třeba hledat v chemizaci zemědělství. V poškozené půdě přirozeně nemůžou vzniknout nebo se udržet ani optimálně rozvinutá společenstva půdních mikroorganismů.

Při nedostatečné péči tedy půda může relativně snadno nabýt vlastností vyčerpatelného, neobnovitelného přírodního zdroje, protože k jejímu obnovení, například na žulách, by došlo až za dobu několika tisíců let. "

detailní informace viz: http://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/zdenek-vasku-puda-je-nenahraditelna

S pozdravem a přáním krásných dnů

Petr Vojtíšek

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: Jiří Kývala Muž

Založeno: 30.04.2012, 10:25

Pane Vojtíšku,

hospodaří-li se všeobecně špatně s ornou půdou, jak dobře víme, nevím, proč by se s ní mělo špatně hospodařit i v Pržně. A k Vašemu příspěvku: ad a)- ten domek už tady stojí od r. 1930 v intravilánu obce, na štěrkové půdě horší bonity; ad b) - hospodaření na zahradách je v této diskusi mimo, zde jde o skutečnou, hospodářskou, zemědělskou činnost; ad c)-budou-li si lidé půdy vážit, budou stavět na plochách pro zemědělství nevhodných! I v Pržně takové jsou. Doufám, že nevěříte bludu, že půda pod zástavbou zůstává dále ornou.
Viděl-li jste rekultivovaný lán, na kterém se hospodařilo, jste velmi vzácný člověk. Že to ukládá zákon, nic neznamená, u nás zákony ukládají mnoho dobrých, ale nerealizovaných věcí.

Zdravím Vás v dnešním krásném dni, ještě vonícím jarem, půdou zatím ještě nezastavěnou

Jiří Kývala

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: Petr Vojtíšek Muž

Založeno: 07.05.2012, 12:30

Dobrý den, pane Kývalo.

Zemědělské hospodaření s půdou v Pržně se v ničem moc zásadně neliší oproti běžnému průměru v ČR - tudíž má připomínka s odkazem na špatné hospodaření trvá. Řepkové pole mi jen dává nanejvýš zapravdu - řepka značně vyčerpává půdní profil, navíc se díky jistým cenám vyváží a používá do tzv. "biopaliv". Což je z mého pohledu minimálně hloupé a více než špatné hospodaření s půdou (jídlo slouží k dopravě?)!!! Ad a) Váš dům sice stojí asi na horší půdě, avšak zřejmě s horší bonitou není "odjakživa". A určitě k dopravě do svého domu využíváte dopravní infrastrukturu, která nebyla budována pouze na horší půdě. Ad b) Proč mimo? Jaký je rozdíl mezi jídlem vyprodukovaným z "velkozemědělství" a jídlem vyprodukovaným z "mikrozahradničení"? Ad c) Souhlasím, k výstavbě dopravních a průmyslových staveb preferovat tyto půdy. Nepotřebují produktivní půdu kolem sebe. Ale rodinný dům toto zázemí potřebuje, pokud v něm bude bydlet rodina se zahradnickými sklony. Půda pod zástavbou určitě není ornou, ale jedná se o zastavěnou plochu vyplývající z povahy věci. Dokonce i zemědělec potřebuje pro své podnikání zázemí se zastavěnou plochou (i když připouštím, že poměrově méně než u rodinných domů).

Vám také přeji mnoha krásných dnů, a celé přirodě ať se vrátí ke svému rovnovážnému zdravému vývoji (včetně člověka).

Petr Vojtíšek

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ÚP obce

Autor: Jiří Kývala Muž

Založeno: 15.05.2012, 17:34

Pane Vojtíšku,
ad a) dům stojí na náplavu řeky v intravilánu obce od r. 1930, co se bonity týče, trvá staletí
ad b) zemědělská produkce je to, co nás živí, zahradničení je hezký koníček ale mimo naši diskusi
ad c) budeme-li diskutovat o "povaze věci" nedojdeme k ničemu; najděte si na internetu zásady pro tvorbu územních plánů a hospodaření s půdou v MSK, objasní Vám to, doufám podstatu věci.
V posledníí době i naše televize přinesla několik pořadů o této problematice a nebyly v duchu schvalování zástavby krajiny.

S pozdravem končím

-jk-

Odpovědět na příspěvek

 

Zemědělství ničí půdu-aktualita

Autor: Petr Vojtíšek Muž

Založeno: 21.05.2012, 08:36

http://www.novinky.cz/domaci/268111-puda-se-rychle-kazi-zemedelstvi-muze-cekat-pohroma.html

Odpovědět na příspěvek