Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

uklízíme obec

Autor: Jiří Lederer, Pržno 233 Muž

Založeno: 17.10.2007, 10:41
Odpovědí: 1

Dobrý den.
Rozhodnutí o nepřistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad nepovažuji za ideální řešení. Vím, jak to okolo kontejnerů vypadalo, spousta odpadů byla okolo, ale to bylo věcí organizace jejich přistavování a odvážení.Přesto, že do areálu AVE ve Frýdlantě není daleko, určitě to zvýší výskyt nepovolených skládek v obci. Ze zákona o odpadech je povinností obce určit obecně závaznou vyhláškou způsob nakládání s odpady v obci, protože za občany zodpovídá za odpady obec. Chystá se tedy obec novou obecně závaznou vyhlášku vydat? Přímo ze zákona vyplývá povinnost obce zajistit aspoň dvakrát ročně odebírání nebezpečných odpadů. Povinnost odebírání velkoobjemových odpadů sice přímo ze zákona nevyplývá, ale většina obcí to zajišťuje také tak. Velmi neobvyklé je určit občanům obecně závaznou vyhláškou odkládání odpadů na území jiné obce (Frýdlantu n.O.), obecní úřad by měl určit místo k odkládání odpadů vždy na území své obce! Domnívám se, že likvidace nedovolených skládek na území obce a náklady na likvidaci odpadu z toho vzniklých může být dražší než úspora, která by teoreticky mohla vzniknout nepřistavováním kontejnerů. I úspora nákladů je pouze relativní, protože ty byly přesunuty na občany. Odvoz do Frýdlantu si bude totiž na své náklady zajišťovat pokaždé občan. Doufám, že problém nevznikl jen z důvodu nové smlouvy s AVE a podmínkami, které si obec při zadávání zakázky stanovila či nestanovila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: uklízíme obec

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 18.10.2007, 11:58

Dobrý den.
Jaké je toto řešení ukáže čas. Co se týká nepořádku okolo kontejnerů, myslím si, že je to olidech a jejich přístupu k okolí. Nikdo by si asi takový binec nedělal doma. Lepší prostředí okolo by snad vyřešilo pouze zvýšení četnosti svozů a množství odkládacích míst. To s sebou nese zvyšování nákladů spojené s dotřiďováním odpadů a vyšší náklady na dopravu.
Náklady obce za svoz a likvidaci odpadů vždy převyšovaly příjmy od občanů - poplatníků. Obec stále doplácí. Vymoženost, jakou je bezplatné využívání sběrného dvora ve Frýdlantu n. Ostravicí, nemají občané všech okolních vesnic. Možnost využít sběrného dvora 3x v týdnu, bezplatně a s dobrým pocitem, že různé zbytky barev, chemikálií, pneumatik a nebezpečného odpadu vůbec, skončí v tom správném kontejneru a ne mezi objemným komunálním odpadem, je přece skvělá. Hlavně dnes, když se neustále mluví o ekologii. Máme tady kolem hodně co napravovat. OZV o odpadech bude nová, protože má být na každý rok nová. A k zákonu o odpadech asi tolik.

Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou ( § 17, odst. 3 zák. č.106/2005 Sb.)

Vše je tedy splněno - mnohonásobně, k dispozici je opět zmiňovaný sběrný dvůr společnosti AVE CZ, s kterou máme smlouvu.(Po a St 8:00 - 18:00, So 8:00 - 16:00) To, že je na katastru jiné obce nevadí, nehledě na to, že mnozí obyvatelé Frýdlantu n. Ostravicí to mají k onomu místu dále než většina našich obyvatel.
Víte-li o skládkách starých nebo vznikajících - povolená není žádná - určitě uvítám tyto informace a budu se snažit o nápravu tohoto stavu. Taktéž každý kdo ví o takovéto činosti některých občanů měl by toto hlásit.ˇ
Relativní úspory nákladů , o kterých se zmiňujete se netýkají úspor pouze za odvoz do Fn.O. Nehledě na to, že obec dopravu platí .Ze sběrného dvora na skládku do Staříče. Jde hlavně o úspory při vytíženosti vozidel. Kontejnery na sběráku budou lépe vyplněny a jízdy lépe vytíženy. Jde o to, méně jízd - stejné množství odpadu. A hlavně nemusíte půl roku čekat na kontejner a doma ukládat nepotřebné věci. Na nás na občanech je tedy ta spoluúčast formou odvozu vlastního odpadu, tedy investice na úhradu PHM na 5 km.
Obec zaplatí zbytek.
Doufám, že budoucnost potvrdí, že nový způsob bude přínosný pro všechny.

Zdravím Vás, Petr Blokša

Odpovědět na příspěvek