Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

2. stupeň ZŠ na Pržně???

Autor: Michal Vašut Muž

Založeno: 01.03.2011, 18:47
Odpovědí: 2

Zdravím, kde je na Pržně 2. stupeň základní školy??? viz řádek

3118 Druhý stupeň základní školy 280 000,00

ve výdajích na rok 2011 (rozpocet-2011.xls)


"Základní škola pokrývá dva mezinárodně uznávané stupně výuky dle UNESCO - ISCED. První stupeň (nyní 1-5 třída, dříve i pouze 1-4 třída, do roku 1945 obecná škola) je mezinárodně označován jako primární vzdělání - ISCED 1, druhý stupeň (nyní 6-9 třída, dřve i 5-8 třída, do roku 1945 měšťanská škol, případně první ročníky gymnasia, reálného gymnasia, reálky, obchodní akademie a pod.) je nenižším stupněm vzdělání mezinárodně označovaného jako sekundární - ISCED 2. "

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola

Odpovědět na příspěvek

 

Re: 2. stupeň ZŠ na Pržně???

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 02.03.2011, 08:32

Dobrý den,
Pržno samozřejmě nemá 2. stupeň. Povinnost platit vyplývá ze zákona 561/2004 Sb. § 178.

(6) Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu zřídila, neinvestiční výdaje této školy připadající na jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Neinvestiční výdaje podle věty první tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené svazkem obcí, jehož členem není obec, ve které má žák místo trvalého pobytu.

(7) Výdaje podle odstavce 6 nemusí obec hradit, jestliže zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky, je členem svazku obcí, který zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky, nebo je smluvní stranou dohody několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, pokud má žák v této škole zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky, s výjimkou případů, kdy se žák vzdělává v základní škole s vyučovacím jazykem národnostní menšiny.

Pro Vaši informaci: za žáka ve F.n.O. se platí cca 3.300,- - 3.400,- Kč/rok.

S pozdravem
Petr Blokša

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: 2. stupeň ZŠ na Pržně???

Autor: Michal Vašut Muž

Založeno: 02.03.2011, 09:56

Aha, děkuji za objasnění.

Odpovědět na příspěvek