Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

Re: Územní plán

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 07.04.2017, 10:58
Odpovědí: 0

Dobrý den,
obecní úřad v daném materiálu primárně oznamuje, že se v souladu se stavebním zákonem připravuje Zpráva o naplňování Územního plánu obce Pržno (stávající ÚP od roku 2013). Tato zpráva se musí zpracovat každé 4 roky od vydání ÚP. Poprvé to nastane letos v srpnu.
Veřejnost v daném dokumentu není vyzvána k připomínkování nějakých nových nezveřejněných návrhů.
Nejedná se o žádné tajné záměry, ale o sběr podnětů od občanů pro případné doplnění či úpravy stávajícího ÚP.
Píše se zde přesně: ........ a vyzývá veřejnost, aby uplatnila SVÉ připomínky k ÚP Pržno.
Domnívám se, že je to jasné.

Ano web potřebuje zjednodušení, ale to bude řešeno mnou a postupně, dle možností.

Připojuji i výtah ze stavebního zákona č. 183/2006, na základě kterého je tato otázka řešena.
§ 55 stavebního zákona
Vyhodnocování územního plánu a jeho změny
(1) Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54.

Děkuji za připomínku a pokud byste měl ještě nějaký dotaz, s důvěrou se na mě obraťte. Vynasnažím se předložit přijatelnou odpověď.

S pozdravem
Petr Blokša, starosta

Odpovědět na příspěvek