Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma   

 

 

 

Odpověď na příspěvek:

Čas "oponou trhnul" a posunul se až do měsíce voleb do obecních zastupitelstev. Staré zastupitelstvo si odškrtlo první etapu budování chodníků a rozmáchlo se v rámci předvolebního času do druhé etapy, kterou zahájilo hned na dvou frontách. Na horním i na dolním konci. Zdárnému pkračování ovšem brání úzká plocha "příkopu" u kravína, lépe řečeno již neexistujícího příkopu. Je zřejmé, že příkop ke krajské silnici přiléhající, byl při leteckémsnímkování (1969) a následném zakreslení do katastrální mapy zakreslen špatně. Že na místě byl, dosvědčuje pan Otakar Adamec, který jej s již zesnulým panem Mir. Gřundělem při odvozu zeminy ze základů budovaného kravína JZD zavezli. A také předchozí katastrální mapa.
Nyní by pro získání potřebné plochy bylo třeba:
- potvrdit na základě žádosti obce Pržno na Katastrálním úřadě správnou plochu příkopu a provést korekci mapy
- nebo, na základě zjištěného, požádat majitelku kravína o formální umožnění stavby obecního chodníku, či provést vyvlastňovací řízení ve veřejném zájmu obce Pržno
K jakému řešení se obec rozhodne, bude již na novém zastupitelstvu. Doufejme, že nezvolí opět nerozhodné přešlapování,které by nakonec znamenalo zdržení a zdražení stavby chodníku.


Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište 5 znaků:

Do spodního pole opište 5 znaků