Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma   

 

 

 

Odpověď na příspěvek:

Nedá mi to, musím reagovat. Jako osoba z praxí v oblasti odkanalizování a čištění OV tvrdím, že vše má své pro a proti. Ze zkušeností vím, že rozdíl na odtoku z domovní čistírny a na odtoku ze septiku, je cca 10 - 20% (ve prospěch DČOV) při dobré údržbě domovní ČOV, při jejím neudržování je to v podstatě zase jen septik, tudíž rozdíl = 0.
Budeme-li si klást za prvotní cíl kvalitu vyčištěné vody, pak jednoznačně vyhrává volba obecní čistírny OV. A vůbec se nemusí jednat o "velkoobjemové ČOV". Obecní čistírna se navrhuje na počet ekvivalentních obyvatel (EO je definován znečištěním 60 g BSK5/den). Čistírna tedy musí být navržená tak, aby byla dostatečně efektivní (ani poddimenzovaná, ani předimenzovaná). Vychází se z počtu obyvatel v obci plus nějaký střízlivý výhled. Výsledkem vhodného návrhu je pak voda, která ve větších městech bývá na odtoku z čistírny čistější, než voda v řece.
Důkazem takovéto obecní čistírny může být např. nedaleká Ostravice, kde ji obsluhují 2 zaměstnanci. Čistírna je z větší části automatizovaná, takže zaměstnanci pouze hlídají kvalitu a provádějí drobnou údržbu. A všimli jste si někdy zápachu na Ostravici ? Já ne, tzn, že ČOV je velmi efektivní.
Druhý aspekt (první je kvalita vody) jsou finance. Především u staré zástavby je problém přimět majitele, aby si kupovali ČOV, když už mají žumpu, nebo septik.
Osobně vnímám jako lepší variantu výstavbu kanalizace* a výstavbu obecní ČOV než domovní čistírny (jakéhokoliv typu) už z toho důvodu, že i pro starousedlíky je to lepší volba z hlediska přepojování a šetření nákladů - jak řekl pan starosta, zákon o vodovodech a kanalizacích nařizuje majiteli nemovitosti napojit se na kanalizaci, pokud je k dispozici. Pokud není, je nutné předkládat (na vyžádání) vodoprávnímu úřadu doklady o likvidaci - což v důsledku vychází dráž než napojení se (mimochodem výborný argument pro dobrovolné napojení se na novou kanalizaci).

* Ještě pokud jde o stav v Bašce. Znám místostarostu Bašky a osobně jsem ho cca před 4 lety upozorňoval, na co je třeba si před výstavbou a během ní dávat pozor (hutnění, propady zasypané kanalizace, špatně zapravené poklopy šachet, kamerové prohlídky před převzetím hotového úseku, zkoušky vodotěsnosti atd.). Evidentně se většina kontrol neděje. Jde tedy jen o přístup ke kontrole výstavby a stavební kázeň. To nemluvím o podivném projektu, kdy se přípojky budují až po výstavbě celého úseku... = ztráta času a peněz za kopání a materiál.

A ještě poznámka ke kořenové čistírně se zemním filtrem. Výborná věc, pokud vlastníte u chalupy pole a sousedy máte daleko. Jinak tragédie - problémy se sousedy, znečišťování studní, zamáčené okolní pozemky apod.


Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište 5 znaků:

Do spodního pole opište 5 znaků