Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma   

 

 

 

Odpověď na příspěvek:

Nejsem odborník - tady je vyjádření odborníka - Zdeněk Vašků, jeden z nejvýznamnějších znalců půdy v ČR:
"V ČR dnes dochází ke značné degradaci půd a netýká se to jen černozemí. Platí to i na Českomoravské vrchovině a na spoustě dalších míst. Z půdy jsou odplavovány jemné částice a humus. Odstraňován je uhličitan vápenatý, což vede k okyselování půd. Dochází rovněž ke snižování mocnosti půdního profilu, protože ale hloubka orby zůstává stále stejná, je vlastně do půdy přioráván geologický substrát, na němž půda leží. Vyplavováním jemných částic dochází ke zvýšení tzv. skeletovitosti půd - zjednodušeně řečeno půda je zrnitostně hrubší, štěrkovitější a kamenitější, se sníženým obsahem humusu. Celkově je tedy půda v nejvíce erodovaných částech svahu kyselejší, kamenitější, mělčí, s výrazně zhoršenými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi. Někdy už dokonce současná orební technika hobluje horniny a pak už nezbývá - pokud tam tedy ještě zůstane vrstvička půdy - pozemek zatravnit nebo zalesnit. Ale i když půda zůstane využitelná pro zemědělství, v důsledku výše naznačených kvalitativních změn její úrodnost samozřejmě prudce klesá.

Ničení půdy má ovšem ještě další dopad. Půda skeletovitější a s menším obsahem humusu totiž neudrží vodu a vysychá - a navíc neudrží ani živiny, což pak poznávají lidé ve studních, kde se jim hromadí všelijaké nitráty a další látky, jejichž původ je třeba hledat v chemizaci zemědělství. V poškozené půdě přirozeně nemůžou vzniknout nebo se udržet ani optimálně rozvinutá společenstva půdních mikroorganismů.

Při nedostatečné péči tedy půda může relativně snadno nabýt vlastností vyčerpatelného, neobnovitelného přírodního zdroje, protože k jejímu obnovení, například na žulách, by došlo až za dobu několika tisíců let. "

detailní informace viz: http://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/zdenek-vasku-puda-je-nenahraditelna

S pozdravem a přáním krásných dnů

Petr Vojtíšek


Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište 5 znaků:

Do spodního pole opište 5 znaků