Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma   

 

 

 

Odpověď na příspěvek:

Na zakresleném území intravilánu obce z r. 1966 kupodivu nejsou zahrnuty objekty v jižním cípu obce. Proč?
Jako nezastavitelné území by mělo být označeno území na východ od vedení vysokého napětí, které bylo dosud vždy deklarováno, jako nedotknutelné pro výstavbu. Dále by jako takové měly být označeny všechny nynější plochy krajinotvorné zeleně v obci, případně další pro ni připadající v úvahu. Proč území severně od kravína je taky označeno, jako nezastavitelné?
K jaké hustotě osídlení se chce obec územním plánem přihlásit?


Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište 5 znaků:

Do spodního pole opište 5 znaků