Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma   

 

 

 

Odpověď na příspěvek:

Byl-li zrušen územní plán, který od r. 1996 dovoloval nesmyslné nakládání se zemědělskou půdou, je nyní čas pro to, aby byly napraveny aspoň některé nedostatky v této oblasti. Nesmyslné vymezení plochy pro zástavbu na východní části katastru s "výhledem" na pokračování dále za hranici danou vedením vysokého napětí. Určení průmyslové zóny na západní části katastru s horší půdní bonitou, které v důsledku vedlo k umístění fotovolt. elektrárny s nulovým přínosem pro obec (nepočítáme-li mínus projevující se zvyšováním cen elektřiny). Proto by měly být znovu zváženy východiska pro určení využití území a zváženo také výsledné číslo počtu obyvatel obce k výměře katastru, resp. zemědělské půdy. Je absurdní, aby se z obce stalo sídliště "kapitalistického typu" s novými nectnostmi, tentokrát na základě nesmyslného postupu analogického s výstavbou sídlišť socialistických. Podle toho by měly být určeny také nezastavitelné plochy.


Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište 5 znaků:

Do spodního pole opište 5 znaků