Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma   

 

 

 

Odpověď na příspěvek:

Dobrý den, vážený pane.

1) Při komunikaci s osobními narážkami bych uvítal Vaše ctěné jméno. Alespoň k mužství jste se přiznal. Pravděpodobně jste někdo, s kým se potkávám na ulici. A pokud se zdravíme, tak bychom si osobní záležitosti, týkající se jiné záležitosti, než tématu, které jsem založil, mohli říci do očí! Nebo je to něco, co by měl vědět každý občan naší obce? Chcete na mě poslat veřejně sociální pracovnicí?
2) Jsem si vědom určitého rizika při výchově svého syna. Rizika, že se něco může stát, je tolik, že kdybych ho měl tzv. „chránit“ před vším, co se může stát, stal by se z něho nesamostatný vězeň. Nechci, aby jeho život byl založený na strachu, že se něco může stát. O obezřetnosti a pozornosti však nemluvím. A výchova k samostatnosti je jeden z hlavních úkolů rodičů. Navíc každé dítě je jiné a má jinou sociální inteligenci.
3) Samozřejmě uznávám svou nedbalost při až někdy příliš velké volnosti pohybu mého syna, především mimo náš dohled. Za toto upozornění Vám děkuji. Budu v tomto ohledu důslednější. (Ale doufám, že nepatříte k těm, kteří jako jeden z mnoha projíždějících neporušuje svou rychlostí vertikální dopravní značení o Obytné zóně).

A nyní k tématu:

1) Nevím, jestli jste dostatečně pozorně četl veškeré mé příspěvky zde uvedené. NEMLUVÍM VŮBEC O TOM, ŽE BYCH ZAKÁZAL KOMÍNY! MLUVÍM O TOM, CO SE Z NICH DOSTÁVÁ VEN DO OVZDUŠÍ! O TOM JE TAKY TOTO TÉMA!
p.s. Spalování dostatečně suchého dřeva mi vůbec nevadí, jak jsem napsal výše v příspěvcích.
2) CO SE TÝKÁ MÍRY ŠKODLIVOSTI, patří spalování zemního plynu, navíc kondenzačním kotlem, k úplně jiné „ŠKODLIVOSTNÍ“ KATEGORII EMISÍ, než je spalování tuhých paliv (navíc ve většině případu nedokonalého). Ani to spalování suchého dřeva se s tím nemůže měřit (blíží se k tomu maximálně jeho zplyňování). Stručně ze stránek RWE: „Při spalování zemního plynu nevznikají pevné nespálené částice (prach, saze). Zemní plyn prakticky neobsahuje sloučeniny síry, takže spaliny jsou téměř bez SO2. Zemní plyn při spalování produkuje pouze tzv. termické oxidy dusíku, v důsledku čehož jsou emise NOx 25 až 30 % ve srovnání s uhlím a 30 až 40 % ve srovnání s kapalnými palivy. Emise kysličníku uhelnatého ze zemního plynu jsou vzhledem k dobrému promísení se vzduchem a k dobré regulaci spalování nepatrné, v porovnání s uhlím o 2 řády nižší. Při spalování zemního plynu se uvolňuje pouze 50 % emisí CO2 ve srovnání s hnědým uhlím, 60 % ve srovnání s černým uhlím a 75 % v porovnání s kapalnými palivy. Vzhledem k vyšší účinnosti plynových spotřebičů v porovnání s ostatními palivy je však snížení CO2 ještě vyšší.“
3) Jak logika mých příspěvků káže, nejvíc mě trápí POLÉTAVÝ PRACH. O jeho škodlivosti hovoří např. výtažek z článku MUDr. Miroslava Šuty: „Nejnovější studie WHO shrnula v roce 2004 vlivy polétavého prachu na lidské zdraví. Účinky krátkodobého vystavení polétavému prachu byly zdokumentovány ohromným počtem studií z Evropy i z dalších světadílů. Výzkumy přinesly množství dat prokazujících například úmrtí v důsledku krátkodobých vystavení prachu nebo zvýšení počtu nemocničních příjmů (hospitalizací) spojených se srdečně-cévními a dýchacími obtížemi. WHO ale došla k závěru, že pro zdraví lidí mají nesrovnatelně větší význam dlouhodobé účinky působení polétavého prachu. Souhrn prokázaných zdravotních vlivů polétavého prachu: a) zvýšení počtu zánětlivých onemocnění plic b) nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém c) zvýšení spotřeby léčiv d) zvýšení počtu hospitalizací e) zvýšení úmrtnosti. Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice: a) snížení plicních funkcí u dětí i dospělých b) růst onemocnění dolních cest dýchacích c) zvýšení počtu chronických obstrukčních onemocnění plic d)snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a plicní onemocnění).“
4) Pokud svedu pozornost na mé řešení odvodu spalin ze zemního plynu, není tento odvod právě ideální. Lepší by byl odvod mimo okna, mimo přesah střechy, mimo převážně návětrnou stranu a přitom respektující umístění kotle, a ekonomickou stránku věci. Mé řešení je kompromisní. Jsem si vědom rizika dřívějšího opotřebení podbití u střešního přesahu a jisté míry rizika umístění u okna v přízemí a ne na střechu. Jedná se však o okno v kotelně, kde se zdržujeme velmi zřídka, a ne o okno obytné místnosti. A pokud navíc větrám v topném období, kotel zastavuji, a otevírám všechny okna dokořán na dobu cca 5 až 10 minut. Pak je úplně zavřu. ŠKODLIVOST EMISÍ VNIKAJÍCÍ PŘÍPADNĚ DO DOMU JE TEDY (S POKUZEM NA VÝŠE UVEDENÉ), O NĚKOLIK RÁDŮ NIŽŠÍ, NEŽ PŘI POBYTU VENKU V DOBĚ INVERZE A SOUČASNÉHO STAVU TOPENÍ TUHÝMI PALIVY!
5) Co se týká výstavby komínů, když už jsem u toho, dívám se na ně spíše jako na „ZVYK JE ŽELEZNÁ KOŠILE“, o estetičnosti to však není. Směr vývoje vytápění a hospodaření s energiemi však nezastavíte…. Komín dle mého názoru v dnešní době stavebnictví spíše představuje takový luxus, „drahý diamant“, neekonomické řešení. Já osobně tento luxus nepotřebuji. I když se přiznávám, že teplo z krbových kamen, a pohled do plápolajícího ohně, je velmi příjemný až relaxační. ALE TO UŽ NENÍ O TOPENÍ, ALE JE TO JINÉ TÉMA.

Přes způsob započaté komunikace s Vámi elektronickou cestou doufám, že není myšlený ve zlém. Ani já to tak vůči Vám nemyslím. Doufám, že se na ulici budeme alespoň upřímně zdravit, když jsem si v jistých ohledech nepadli do oka.

S pozdravem a přáním krásných dnů

Petr Vojtíšek


Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište 5 znaků:

Do spodního pole opište 5 znaků