Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma   

 

 

 

Odpověď na příspěvek:

Vážený starosto, vážení spoluobčané,
dnešním dnem jsem si nemohl nevšimnout zhoršeného stavu ovzduší v naší obci. Velmi mě to rozlobilo a současně i rozesmutnělo. Někteří vlastníci rodinných domků si neuvědomuji nebo nechtějí uvědomit, že ze všech forem hmoty je nejhodnotnější vzduch. Jelikož nemá svou cenu vyjádřenou v Kč, je nám lhostejno, jak s ním zacházíme. Přitom bez vzduchu lidský tvor vydrží na životě jen několik minut. Přihozením pár polínek, či pár kousků uhlí, či jiného "spalného" materiálu si udělám na několik okamžiků příjemné teplo v domě, ale už se nedívám, jak BEZOHLEDNĚ otravuji ovzduší splodinami všem ostatním lidem (a nejen lidem) ve svém okolí. Jeden si nemůže ani na noc vyvětrat před spaním, druhý nemůže venku sušit prádlo, třetí má problémy s průduškami a tudíž si nemůže tyto průdušky léčit čerstvým a voňavým vzduchem při procházce, čtvrtý by se rád proběhl venku, pátý vidí jen taktak na kraj naší vesnice a dál už mu ten smog kazí pohled, všichni postupně začínáme kašlat a kašlat a kašlat..... Jsme my ostatní lidé, kteří si uvědomují tento nešvár vůbec povinni trpět toto bezpráví a bezohlednost. Či jsem v naší vesnici v této pravdě osamocen? Proč si to pořád necháváme líbit? Vžtyť to kříčí do nebe! Je to přeci náš život, který si tak zkracujeme pro pár "grejcarů"................. Pane starosto, prosím, lze v tomto směru něco učinit např. vyhláškou či alespoň pravidelnou apelací či osvětou.
Přitom v Občanském zákoníku je přímo a bez spekulací uvedeno v paragrafu č. 127, odst. 1: "Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek."

Děkuji za pozornost a alespoň za přečtení mého názoru.

Přeji všem mnoha krásných dnů

Petr Vojtíšek


Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište 5 znaků:

Do spodního pole opište 5 znaků