Česká pojišťovna

21. května 2010, 08:42 | Co dělat, když jste utrpěli škodu?

Co dělat, když jste utrpěli škodu

 

Ohlaste nám vzniklou škodu na telefon 841 114 114.

Adresa pro zasílání dokumentů ke škodám je Česká pojišťovna a.s., P.O.BOX 305, 601 00 Brno

Další informace můžete rovněž zjistit na našich webových stránkách www.ceskapojistovna.cz

  • Připravte si pojistnou smlouvu
    Není to pro likvidaci škody nezbytně nutné, ale celý proces to zrychlí a usnadníte práci mobilnímu technikovi při zjišťování výměr Vaší poškozené nemovitosti.
  • Připravte si číslo Vašeho bankovního účtu 
    Tato informace nám pomůže urychlit zaslání peněz v případě poskytnutí záloh.
Dokumentujte vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky před prohlídkou naším mobilním technikem

Pamatujte, že škoda na Vašem majetku musí být průkazná. Nezapomeňte tedy na její fotodokumentaci. Máte-li k dispozici digitální fotoaparát, je nejlepší cestou vypálit fotky na CD, které předáte při návštěvě mobilnímu technikovi.

  • Pořiďte si Seznam poškozených věcí. Formulář pro pořízení seznamu dostanete na Obecním Úřadě, agenturách ČP nebo na www.ceskapojistovna.cz Pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu poškozených věcí.
  • Evidujte náklady a práci, které jste vynaložili na likvidaci škody Tyto prokazatelně vynaložené náklady a práce mohou být součástí náhrady Vaší škody.
  • Uschovejte poškozené věci, je-li to možné Zbytky poškozených nebo zničených věcí ponechte v místě k následné prohlídce mobilním technikem. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné, musíte zajistit průkaznost výše škody (např. fotodokumentací) a doložit důvod odstranění těchto věcí (nařízení hygienika, obecní vyhláška apod.)
Začněte s odstraňováním škody, jakmile to bude možné

Je Vaší povinností předcházet vzniku následných škod. Pokud je to nezbytné, musíte začít tyto práce provádět před příjezdem mobilního technika.

Mobilní technik Vás bude kontaktovat, jakmile to bude možné a dohodnete si termín prohlídky

Informační materiály jsou dostupné na OU Pržno