Červnové akce

4. června 2008, 10:24

Výlet na Lysou horu

Tato dlouho připravovaná akce se koná  ve středu 18. června 2008. Odjezd zúčastněných je naplánován na 7.25 hodin z autobusové zastávky u nádraží, následně u a rozcestí u Rosky.. Turisté vyrazí směr Raškovice, kde přestoupí na autobus, který je vyveze na Lysou horu . NEZAPOMEŇTE JÍZDENKY!!! Nezbývá než doufat v příznivé počasí.

 

Opékání klobásek

Další setkání seniorů  se koná den po „výšlapu na Lysou“, tedy 19. června 2008 od 15.00 hodin a bude spojeno s opékáním a uzením klobásek. Místem setkání bude areál u hasičské zbrojnice.

 

Na společná setkání se těší výbor klubu  a zároveň  přeje všem seniorům příjemné prožití nadcházejících  prázdnin.

                                                                                        Výbor Klubu seniorů