Černá skládka

21. září 2009, 09:16

  • V sobotu 19.6. 2009 bylo na obecní úřad oznámeno, že na turistickém chodníku - modrá značka (v části Klopuša), byla neznámou osobou založena skládka stavebních a komunálních odpadů.
  • Podle svědků se lze domnívat, že skládka byla založena 16.9 , nebo 17.9. 2009. Odpad byl pravděpodobně dovezen bílou dodávkou. Černé igelitové pytle obsahovaly papírové obaly od stavebních hmot, zbytky staré lepenky, různý stavební odpad a obaly od potravin a plastové láhve. Lze předpokládat, že odpad nemá původ z novostavby, ale spíše z rekonstrukce.
  • Žádáme Vás o poskytnutí jakýchkoli informací, které by mohly vést k dopadení původce odpadů nelegální skládky.

                 

                                                                                                          Petr Blokša, starosta

 

 

  • Černá skládka
    Černá skládka