BRKO nově – likvidace biologického odpadu ze zahrad

11. července 2018, 12:29 | Zkušební provoz nových kontejnerů

Po obci jsou nově rozmístěny HNĚDÉ kontejnery na biologický odpad ze zahrad. Jsou na obvyklých sběrných místech, případně v místech s předpokládaným zvýšeným zájmem o tuto službu.
Kontejnery budou vyváženy vždy v úterý (sudý týden). Pokud bude svoz 1 x za 14 dnů nedostatečný, bude následně prováděn každý týden.
Vhazujte zde pouze trávu a drobný zahradní odpad!!!
DĚKUJEME, Pržno
  • BRKO nově – likvidace biologického odpadu ze zahrad
    BRKO nově – likvidace biologického odpadu ze zahrad