Boris Hajdušek - skladatel a dirigent

9. července 2009, 08:13

          nebyl prženským rodákem, vlastně celý svůj život prožívá v Pržně, kde žil se svými rodiči a později se také seznámil i se svou manželkou.

Celým životem ho provázela hudba, už jako člena Janáčkovy filharmonie v Ostravě a současně člena Janáčkova komorního orchestru, se kterým procestoval téměř celý svět, či jako dirigenta Dechového orchestru závodu Ferrum ve Frýdlantě n.O. (od roku 1959). S tímto orchestrem se zúčastnil různých soutěží i s mezinárodní účastí a pravidelně se zúčastňovali Kmochova Kolína, stejně jako mnoha zahraničních koncertů. Na těchto soutěžích získali množství ocenění.

Později začal také skládat - komponuje písně na slova lidových básnířek A.Dřevjané a F.Pituchové. Složil množství skladeb pro dechové orchestry, které mají stále na svém repertoáru známé dechové orchestry u nás i v zahraničí.

Také vedl v 90.letech Lašský smíšený pěvecký sbor v Bašce a dirigoval i dechový orchestr např. v Kopřivnici.

Jeho hudební aktivity bohužel začal stále více ovlivňovat zhoršující se zdravotní stav. Přesto je hudba stále náplní jeho života a když ne jako aktivní dirigent, věnuje se skladatelské činnosti. K jeho nejznámějším skladbám pro dechové orchestry patří: Na rozehrání, Troják, Měsíc nad Beskydem, Staročeské noty, Prostá píseň, Přátelství, Kwaki kwak, Podivný valčík, Zlatá neděle, Pro radost, Skok přes kůži, Dnes vám zahrají frajeři, Z našeho kraje a další.

Pan Boris Hajdušek zemřel  dne 18.června 2009 ve věku nedožitých 80 let.

     do posledních dnů svého života se zajímá o dění v hudebním světě.

     Čest jeho památce!