Beseda s cestovatelem Janem Tomšíčkem

29. října 2012, 08:49 | pozvánka

Nově otevřená knihovna v Pržně zve nejen čtenáře, na besedu s Janem Tomšíčkem, autorem řady cestopisů. Tento svérázný cestovatel ve svých zatím pěti knihách zachycuje, jak sám a hlavně na kole procestoval řadu kontinentů. Svá putování absolvoval vždy  na svém více než 30 let starém kole zn. favorit a ujel desítky tisíc kilometrů Afrikou, Ásií i Evropou.

Beseda s promítáním diapozitivů se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2012 od 16.00 hodin v objektu bývalé mateřské školy, ve které se nachází nově otevřená  obecní knihovna, která rovněž nabízí kompletní autorovu tvorbu.

 

Obecní knihovna zaregistrovala za necelý měsíc své činnosti již okolo 40 čtenářů, zejména z řad dětí a seniorů. Daří se postupně navyšovat objem knižního fondu, a to i dle zájmu čtenářů.

V den otevření si našlo do knihovny cestu okolo padesáti občanů a hostů, kteří za zvuku tónů cimbálové muziky JAGAR z Havířova, popřáli knihovně hodně spokojených čtenářů.

Poděkování za všechny  přípravy před otevřením tohoto kulturního stánku patří zejména paní knihovnici Eleně Smejkalové a ředitelce Městské knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí, paní Věře Kožuchové.

Velký dík patří rovněž paní Marii Vašutové a  Nadě Ivánkové , které se zasloužily o hezkou výzdobu knihovny.

 

http://www.svkos.cz/knihovna/obecni-knihovna-v-przne/