Anketa

2. října 2007, 13:01 | slovo starosty

Zdravím v této chvíli příznivce webu, ale hlavně anketního systému.

 

Anketa je skvělým nástrojem k získávání různých informací, podnětů  a postřehů z řad občanů. Špatné je, že se mi dostává jen strohých  odpovědí, bez doložení širšího pohledu či názoru na konkrétní dotaz, nebo problém. Někdy je možno i do našeho systému vkládat i dovětek, proč ANO či NE. Tato forma není  ale vůbec využívána. Těžko tedy z krátkých odpovědí soudit, jak by anketní problémy řešili jednotliví respondeti.

Stejně tak je možné využít ke sdělení své připomínky, dotazu, nebo podnětu i odkaz Obecní diskuse.

Budu rád, když  tak spolu šířeji rozebereme naše souhlasná, či záporná stanoviska a lépe tak budeme moci zaujímat postoje při řešení různých otázek.

 

Děkuji za Vaše budoucí, zcela jistě inspirující příspěvky.

                                                                                                               Petr Blokša