Aktualizace Strategie rozvoje obce Pržno

5. listopadu 2013, 07:34

Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané
obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si přejete obec směřovat.
Prosíme Vás tímto o odpovědi na uvedené otázky. Budeme rádi za Vaše další nápady, myšlenky
a vize, které mohou přispět k vytvoření místa pro život, které si Vy představujete jako pokud možno
ideální.
Tento dotazník je anonymní a informace z něj budou použity pro zpracování dokumentu Strategie
obce Pržno na léta 2013 - 2020. Dotazník je možno vyplnit buď písemně nebo elektronicky
na obecních stránkách (www.przno.cz) - kde bude dotazník k dispozici do 15. listopadu 2013
do 10,00 hod. Písemně vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do připravených krabic na obecním
úřadě, v obchodě nebo v ŽŠ a do 15. listopadu 2013 do 10,00 hod.

 

elektronický dotazník můžete vyplnit zde:

 

http://www.survio.com/survey/w/M6U1W6D7U0K3A5A7K

 

Současně Vás žádáme o vyplnění tabulky týkající se Komunitního rozpočtování, které si klade za cíl Vás více vtáhnout  do rozhodování o obecním rozpočtu na rok 2014. Bude Vám doručena spolu s měsíčníkem Mikroregion Frýdlantsko- Beskydy.


Za ochotu a aktivní přístup všem děkuji.  Data mohou mít zásadní vliv na tvorbu Strategie a také na rozpočet pro rok 2014!!!   

 

Petr Blokša, starosta obce Pržno

Přílohy: