Adventní Vídeň

4. listopadu 2011, 12:36 | pozvánka na zájezd

Adventní Vídeň - zájezd

Odjezd: v pátek, 2. 12. 2011  4.15 hod. z Pržna - parkoviště u kostela, dále dle přihlášených z Frýdlantu nad Ostravicí - parkoviště OMMA, z Bašky - u obecního úřadu, z Frýdku-Místku u okresní vojenské správy (staré autobusové nádraží)

Odjezd z Vídně: 18,00 hod. z Maria Teresienplatz

Předpokládaný návrat: 22 - 23 hod.

Program: Hunderwasserovy domy, centrum Vídně s průvodcem, volný program

Možnost navštívit tyto trhy:

Rathausplatz,  Maria-Teresien Platz, Karlsplatz, Freyung, Spitalberg, Belveder  a Mariahilfer Strasse.

 

Pro milovníky umění dle zájmu možno navštívit tyto výstavy:

Belveder-Ernst Klimt , Albertina- Forbergova sbírka a René Margitte.

 

Na tyto akce vstupné cca: 9,5 euro, pro seniory 8 euro, pro studenty 7 euro + libovolné kapesné na cestu s sebou

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu, průvodce, jednodenní pojištění

Závazné přihlášky: uvést jméno, bydliště, rodné číslo, č. pasu nebo OP,  mobil a uhradit 580,-,  to vše do 15. 11. 2011 paní Ludmile Mohylové - Pržno, tel. 776 745 940 nebo paní Zdence Zemanové - Pržno, tel. 776 877 099.

 

Každý účastník potřebuje s sebou cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz), kartu zdravotního pojištění. Vhodné oblečení, obuv, zavazadlo - celý den nebude autobus k dispozici.

 

  • Adventní Vídeň
    Adventní Vídeň