„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.

7. ledna 2019, 15:05 | Informace veřejnosti o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení majetku

Odbor tisku a prevence a Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR připravili projekt s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.

 

Odkaz na internetové stránky , kde jsou informace obsaženy

http://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx