Novinky z obce

03. ledna 2019

Upozornění

Upozornění

Z provozních důvodů bude pokladna otevřena pouze v úředních dnech.    Pondělí  07:00 - 11:00     12:00 - 17:00 Středa  07:00 - 11:00     12:00 - 17:00

Autor: Petr Blokša

20. prosince 2018

Obecní kalendář na r. 2019 již k dispozici.

Obecní kalendář na r. 2019 již k dispozici.

Váženi občané, oznamujeme vám, že na OU jsou k vyzvednutí obecní kalendáře na rok 2019. Pokud vám nebyl kalendář mezi svátky doručen do vašich domácností, můžete si jej vyzvednout v kanceláři OU.   Pozn. V kalendáři bylo pozapomenuto na vyznačení svozu odpadů, a proto připomínáme, že svoz probíhá vždy každou sudou středu.  

Autor: Petr Blokša

12. ledna 2019

Tříkrálová sbírka 2019 v Pržně

Tříkrálová sbírka 2019 v Pržně

Dne 5. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce koledovalo 5 skupinek, které Vám popřály štěstí a zdraví v roce 2019 a poprosily o příspěvek do sbírky. Letošní sbírka byla díky Vašim darům opět úspěšná, celkový výtěžek činí 31.366,- Kč.   Poděkování také patří vedoucím skupinek (Radce Gistingerové, Anežce Herotové, ...

Autor: Petr Blokša

09. ledna 2019

Informace Finačního úřadu k dani z nemovitých věcí

Informace Finačního úřadu k dani z nemovitých věcí

Informace pro obce

Autor: Petr Blokša

07. ledna 2019

„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.

„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.

Informace veřejnosti o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení majetku

Autor: Petr Blokša

06. prosince 2018

Registrace do Programu zodpovědného nakládání s odpady

Registrace do Programu zodpovědného nakládání s odpady

Zaregistrovat se do Programu (Příloha č. 1 k Programu zodpodvědného nakládání s odpady) lze do 31. ledna příslušného kalendářního roku nebo do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnostivyplněním registračního formuláře

Autor: Petr Blokša

Starší novinky